1ОНЫГЪО МАФ

Коцым иупк1эн, икъищыжьын хьазырэу гъунэм зынагъэсым, 1онэк1о машинэжъэу ерагъэу агъэцэк1эжьыгъэр ат1упщыгъ. Ащ чэщи мафи 1офш1эныр зэпигъаорэп. К1элак1эхэмк1э, унагъо зыпымылъ бзылъфыгъэхэмк1э чэщ сменэм тыфагъэзагъ. Кущыкуи сэри анахь ч1ып1э къиным - оарабаным 1утхэм тахэфагъ. Сыхьатыпэ гъэпсэфыгъоу къыхэк1ырэм нэмык1ык1э, чэщ реным укъызэплъэк1ынэу уахътэ къыхэк1ирэп: "ш1эх, ш1эх" а1о зэпыт коц бганэр барабаным дэзылъхьэрэ нэбгырит1умэ. Кущыкурэ сэрырэ тэгу1эми, к1оч1эгъу тыфэхъурэп. Т1эк1у зэрэзэпыоу, 1онэк1о машинэми 1офш1эн къызэрэщэк1эу, ымакъэк1э къеш1э машинистым. Ащ пэпчъ къэк1ошъ къытэц1ац1э. Ар 1офыжьа, сапэу 1онэк1о машинэм къыпыутысык1ырэр 1ушъхьэм къырелъасэшъ тетхьалэ. Пк1ант1эу къытэчэхырэм ар зэфэдэк1э къепк1ышъ, тк1ышъо егъэбжьыбжьы.

Ар анахьэу зызэхатш1эрэр мэфэ сменэр къэсэу 1офш1ап1эм тыкъызык1ыжьырэр ары. Шъохъот1ыхъо хъугъэм фэдэу зэк1эми тызэт1эхъужьэу къэтэублэ. К1о, тинасыпк1э псыхъор благъэ. Ащ зэ зыч1эдгъаоу, сэпэ купыр зытырилъэсык1ырэм, чэщ реным 1оф зэрэтш1агъэри тщэгъэгъупшэжьы.

/Пэнэшъу Сэфэр/

Комментарии пользователей

Нет комментариев

Добавить комментарий

* - необходимое для заполнения поле

*
*
**
*