АДЫГЭМЭ ЯШ1УФЭС ЗЭХЫК1ЭХЭР

Жъонак1ом е лэжьак1оу лэжьыгъэ 1узыхыжьырэм урихьыл1эмэ ео1о:

- Гъэбэжъу огъот!

Мэлахъом е 1ахъом у1ук1эмэ ео1о:

- Бахъу апщы!

Гъогу техьагъэм уфэзымэ ео1о:

- Гъогумафэ утэхь!

Гъогурык1ом уфэзымэ ео1о:

- Гъогумаф!

Сымаджэм уфэзымэ ео1о:

- Псынк1э тхьэм пфеш1!

Сымэджэ тэджыжьыгъак1эм уфэзымэ ео1о:

- Ш1уфежьэжь!

Щыфыр, хьак1эр ежьэжьымэ, ек1ыжьымэ ео1о е къыуе1о:

- Хъярк1э!

Чэщым унагъом укъек1ыжьымэ п1ощтыр:

- Чэщ рэхьат къышъок1у!

Ц1ыфым ш1у къыдэхъунэу уфаемэ еп1ощтыр:

- Гъэтхэпэ мафэ техьащтымэ ащыщ охъу!

Зыпхъудэк1уагъэмэ афэгуш1охэ зыхъук1э ара1о:

- Лъэпэ мафэ изыдзыгъэмэ ащыщы тхьэ еш1!

Щыгъынык1э къэзыщэфыгъэм ра1орэр:

- Мафэ пфэхъу1

Былым къызыхэхъуагъэм ра1о:

- Огъурылы тхьэ еш1!

- Бэгъонэу къесэ1уал1э!

/Гъыщ Нухь/

Комментарии пользователей

Нет комментариев

Добавить комментарий

* - необходимое для заполнения поле

*
*
**
*